Termes i condicions

Inicio » Termes i condicions

Introducció

Aquestes Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l’ús del lloc web, www.uecornella.cat, del qual UE CORNELLÀ SAD és titular.

UE CORNELLÀ SAD és una societat espanyola amb domicili a ADREÇAEMPRESA, CIUTATEMPRESA, i número de CIF NIFEMPRESA.

Article 1. Objecte

Aquestes Condicions estableixen els drets i les obligacions de tots els usuaris de UE CORNELLÀ SAD, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.uecornella.cat.

Us preguem que llegiu atentament tant les presents Condicions com la nostra Política de Privadesa abans de confirmar el vostre pagament per realitzar la comanda.

En utilitzar el lloc web www.uecornella.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè queda vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privadesa, per la qual cosa, si No està d’acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privadesa, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions podrien ser modificades, per la qual cosa les heu de llegir abans d’efectuar cada comanda.

Article 2. Preus

Els preus que figuren a www.uecornella.cat es troben expressats en euros i amb tots els impostos vigents inclosos. Per tant, són preus finals i només s’incrementaran, en el procés de compra, per les despeses de transports que li corresponguin segons destinació.

El preu està expressat amb els impostos vigents inclosos, i el valor definit en el moment d’acceptació de la compra. El preu ha de ser satisfet íntegrament per efectuar la compra.

Els preus no inclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total de la cistella.

UE CORNELLÀ SAD es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a www.uecornella.cat, però el valor a aplicar a la venda serà el que figurés en el moment de fer-se la transacció comercial (check-out) .

Unió Europea, Canàries, Ceuta i Melilla.

A les comandes procedents de la Unió Europea per part d’empreses que estiguin inscrites al registre d’operadors intracomunitaris se’ls descomptarà l’IVA dels productes i de les despeses de transport.

A les comandes facturades a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla se’ls restarà l’IVA dels productes i despeses de transport. Aquesta deducció es realitzarà de forma automàtica a la nostra web, al final del procés de compra.

Els aranzels, despatxos de duanes, costos i impostos locals de països o comunitats s’abonaran en destinació pel client, si n’hi hagués, segons la legislació local de cada zona.

Article 3. Formes de Pagament

 • Pagament mitjançant targeta de crèdit

  El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, fent l’operació en el moment de fer la comanda.

  A www.uecornella.cat s’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.

Article 4. Disponibilitat

 • Disponibilitat geogràfica: Els articles que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estaran únicament disponibles a Espanya Peninsular, Balears i Portugal Peninsular. (##per exemple, especificar cas concret)
 • Disponibilitat dels productes: CLIENT realitzarà tots els esforços possibles per satisfer les peticions dels seus clients. Però totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar informació sobre productes substitutius. Si no voleu fer una comanda d’aquests productes substitutius, us reemborsarem qualsevol quantitat que pugueu haver abonat.

Article 5. Enviament i Terminis de Lliurament

Podeu triar entre les següents formes d’enviament

 • fgdfddfg

UE CORNELLÀ SAD es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a l’adreça de lliurament que vostè assenyali al formulari de comanda.

Podeu sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i en una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre que el domicili de lliurament estigui situat dins de la zona d’actuació de definida en les condicions de venda (article 4: Disponibilitat).

Per tal d’optimitzar el lliurament, us agraïm que indiqueu una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l’horari laboral habitual.

El lliurament de la mercaderia es farà al domicili designat per vostè. En cas d’absència del destinatari, en el moment del lliurament, es deixarà un comprovant indicant com cal procedir per concertar un nou lliurament.

UE CORNELLÀ SAD es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per a vostè.

Els ports derivats dels enviaments dels articles adquirits quedaran reflectits al moment final de la compra i dependrà de la modalitat triada, urgent o normal i del lloc de destinació. Aquestes condicions es poden modificar.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït la “lliurament” o que el/s producte/s han estat “lliurat/s” en el moment de signar la recepció dels mateixos a la direcció de lliurament convinguda.

Terminis de lliurament

Treballem amb els següents terminis:

(#afegir terminis de lliurament)

Entendrem aquests terminis de lliurament en dies laborals (de dilluns a divendres) i per a comandes realitzades a www.uecornella.cat abans de les 14 hores.

Pot haver-hi productes els terminis de lliurament dels quals són diferents dels especificats en aquestes condicions. En aquest cas, estarà especificat correctament a la seva fitxa els terminis de lliurament per a aquests.

Aquests terminis són mitjans i, per tant, una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni diumenges.

Impossibilitat de lliurament:

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte del nostre lloc web en qualsevol moment i/oa treure o modificar qualsevol material o contingut del mateix. Tot i que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, hi pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la Confirmació de comanda, i ens reservem el dret de fer-ho en qualsevol moment, a la nostra sola discreció.

No serem responsables davant de vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web www.uecornella.cat, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web , o per negar-nos a tramitar una comanda un cop us haguem enviat la Confirmació de comanda.

El cost de l’enviament de la comanda completa és de 4,99 €. Els enviaments normals es realitzen l’endemà de la confirmació o el pagament, i s’envien mitjançant l’empresa de transports, amb un termini de lliurament entre 1-3 dies.

Zones d’enviament

La botiga online www.uecornella.cat només realitza enviaments a:

 • Afegir

Incumpliment de terminis

En cas d’incomplir els terminis de lliurament al servei urgent, procedirem a la devolució de l’import de les despeses d’enviament, mitjançant bo de compensació, sempre que les causes del retard no siguin derivades per adreça incorrecta o absència del destinatari.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al 93 474 10 63, o enviant un mail a [email protected]

Article 6. Comanda

El fet de realitzar una comanda a www.uecornella.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs .

Vostè s’obliga, en fer la comanda, a facilitar-nos una adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte, i és conscient que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Política de Privadesa).

Si escolliu com a mitjà de pagament la targeta de crèdit, en realitzar una comanda a www.uecornella.cat, vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar-la. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden fer comandes a www.uecornella.cat.

Per realitzar una comanda, haureu de seguir el procediment de compra en línia fins al pagament.

Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (la “Confirmació de comanda”). Això no implica que la seva comanda hagi estat acceptada, ja que aquesta constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i us confirmarem aquesta acceptació enviant-vos un correu electrònic en què us confirmem que l’o els productes estan sent enviats (la Confirmació d’Enviament). El contracte per a la compra d’un/s producte/s entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan us enviem aquesta Confirmació d’Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats a la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar-vos cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que us confirmem l’enviament dels mateixos en una Confirmació d’Enviament independent.

Article 7. Garantia dels productes comprats

Conformi al Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, UE CORNELLÀ SAD respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

En cas de manca de conformitat, ens haurà d’informar en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement, enviant un correu electrònic a [email protected] indicant les seves dades, el número de la seva factura de compra i l’anomalia detectada. En cas de ser defecte de fabricació, UE CORNELLÀ SAD es farà responsable dels costos de devolució, així com de les despeses relacionades amb la mà d’obra i els materials.

L’article a retornar haurà d’estar embalat correctament per a la seva devolució. L’embalatge s’ha de trobar en perfecte estat i conservar tots els accessoris i instruccions d’origen per poder ser tornats.

Les instruccions per al correcte ús i instal·lació del producte, així com la documentació de garantia inclosa pels fabricants són de lectura obligada pel comprador.

La garantia perdrà la vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, en especial, accidents elèctrics, desgast, instal·lació i utilització no conforme a les instruccions del proveïdor.

Queden també exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel proveïdor.

Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d’informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’atenció al client bé per correu electrònic a [email protected] o per telèfon al 93 474 10 63

Article 8. Política de Devolucions

Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra

Tots els productes comprats a www.uecornella.cat podran ser tornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de tornar el/s producte/s adquirit/s dins un termini màxim de 14 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de condicions establertes en aquest apartat.

UE CORNELLÀ SAD només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents:

 1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
 2. L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró on ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb què es va lliurar, vostè haurà de tornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de UE CORNELLÀ SAD amb les màximes garanties possibles.
 3. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes tornats i el motiu de la devolució.

Després d’examinar l’article us comunicarem si teniu dret a la devolució de les quantitats abonades, pels articles comprats. Només es tornarà l’import de l’article/s, mai el de les despeses d’enviament, reemborsament i embalatge de regal.

La devolució s’efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins el termini de 30 dies des de la data en què vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s’efectuarà a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra, en cas de compres amb Targeta o bé mitjançant transferència bancària, per a les comandes contra reemborsament, a un compte on el titular sigui la persona que va realitzar la comanda, aquestes dades hauran de ser enviades pel client per correu electrònic. Vostè assumirà el cost i el risc de tornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment.

No és procedent el canvi o la devolució dels productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte o dels articles personalitzats.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a allò estipulat al Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte a www.uecornella.cat o info @uecornella.cat, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, en alguns casos sol·licitarem ens enviïn foto dels desperfectes.

Un cop rebuda la notificació a UE CORNELLÀ SAD, ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo sobre com ha de procedir, i perquè agència de missatgeria ho ha de fer, com a regla general aquests són els passos a seguir:

Ens haurà de tornar el producte a l’adreça indicada a la factura que rebrà per correu, facilitant-nos les dades següents:

 1. Dades Personals
 2. La vostra adreça e-mail
 3. Nombre de comanda
 4. Motiu de la devolució
 5. Data de recepció de la comanda
 6. Data de devolució

Si us plau, torneu l’article usant el seu embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar-lo.

Un cop rebuda la mercaderia a retornar, procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de larticle sefectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució de larticle no conforme.

En cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos-ho a nosaltres.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegra. Les despeses de transport, reemborsament i empaquetat de regal no seran retornades en cas que la devolució sigui parcial.

La devolució s’efectuarà a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra o mitjançant transferència bancària per a les comandes abonades mitjançant reemborsament.

Si teniu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu www.uecornella.cat o bé trucant al 93 474 10 63.

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

Article 9. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Les fotografies i els textos reproduïts que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

La responsabilitat de UE CORNELLÀ SAD en relació amb qualsevol producte adquirit a www.uecornella.cat estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra del producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries a la presentació dels productes.

UE CORNELLÀ SAD no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que puguin resultar dun funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats. El mateix s’aplica a les possibles modificacions fetes als productes pels proveïdors.

UE CORNELLÀ SAD no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per UE CORNELLÀ SAD o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de UE CORNELLÀ SAD en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi a l’origen de la responsabilitat esmentada, sigui quina sigui la causa o la forma de lacció en qüestió.

UE CORNELLÀ SAD no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del producte, de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa aquesta clàusula no afecta els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni el seu dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client es podrà adreçar, en primer lloc, a UE CORNELLÀ SAD per arribar a una resolució amistosa.

Article 10. Notificacions

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que us enviem siguin per escrit. En utilitzar el lloc web www.uecornella.cat, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic.

A efectes contractuals, vostè consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï s’hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb allò anteriorment disposat i llevat que s’estipuli el contrari, us podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per Vostè a l’hora de realitzar una comanda.

Article 11. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 17 de maig de 2023

© 2024 - U.E. CORNELLÀ. Powered by: aloewebs